< Den stark lösningen för framtiden >

P-däck, P-hus & Garage

Att du som fastighetsägare äger mer parkeingsdäck än vad vi gör är helt säkert. Att vi som entreprenör har renoverat mer parkeringsdäck än du äger är gissningsvis sant. Låt oss därför hjälpas åt så att dina parkeringsytor renoveras med rätt åtgärder för en kommande låg livscykelkostnad.

För dig som bygger nytt, vare sig du är byggherre eller byggnadsentreprenör, tror vi att vår erfarenhet kan komma väl till pass.

Vi delar in kategorierna enl. nedan mht vissa skillnader i beställarens krav.

Kring majoriteten av landets kommersiella centrum finns p-hus. Dessa är en nödvändighet för att locka till sig största möjliga mängd kunder. Utan goda parkeringsmöjligheter minskar den potentiella mängden kunder man kan serva. Därför är det ekonomiskt viktigt att man minimerar störande underhåll av parkeringsytorna.

Genom sin slitstyrka är gjutasfalt ett perfekt material för dessa anläggningar då det är relativt underhållsfritt, vilket innebär att man inte behöver renovera beläggningen mer än ett fåtal gånger per sekel. Ännu viktigare är gjutasfaltens vattentäthet som innebär att den i kombination med ett underliggande tätskikt erbjuder två skyddande lager mot kloridangrepp på konstruktionsbetongen. Därmed minimerar man även det framtida reparationsbehovet av byggnadskonstruktionen.

Det räcker inte med att man bara tillhandahåller parkeringsytor till sina kunder utan man behöver även göra dessa attraktivare för att få kunden att bli glad redan vid ankomst till köpcentrumet. Där har gjutasfalten i många år haft det svårt att konkurrera med plastgolv som har kunnat leveras i attraktivare färger än svart. Men med vårt färgsystem DuoColor kan nu även gjutasfalt fås i andra färger än tråkigt svart.

Därmed är det nu möjligt att få en färgglad, slitstark och vattentät beläggning