< Asfalt för en grönare omgivning >

Terrass- & gårdsbjälklag

I takt med att våra städer växer leder bristen på mark, till att man väljer att förlägga parkeringsytor under gårdsbjälklag. Vi på Duo ställer oss positiva till denna utveckling vilket ger en grönare och vackrare omgivning.

Vi har två tätskiktssystem som passar för gårfsbjälklag med marköverbyggnad:

Tätskiktsmembran + gjutasfalt

Systemet är troligtvis det mest robusta systemet på marknaden och erbjuder fördelen, jämfört med konkurrerande lösningar, att man kan få ett färdigt tätskikt i ett tidigt skede av bygget. Då gjutasfalt är ett starkt och stabilt material kan nu såväl byggtafik som lagring av material ske på ytan.

System fördelar är:
- Helsvetsat mot underlaget, vilket reducerar risken för vattenspridning vid ev. skada.
- Dubbel säkerhet vid skador och åverkan.
- Kraftfullt nog för att du skall kunna byta marköverbyggnad med bestående tätskikt.
- Rotsäkert mot buskar och träd.
- Två samverkande lager för optimala egenskaper.

Tätskiktsmembran + asfaltmastix

Denna lösning erbjuder nästan alla de fördelarna som ett system med tätskiktsmembran+gjutasfalt uppvisar, förutom att asfaltmastix inte är ett tillräckligt starkt och stabilt material för att tåla byggtrafik / byggupplag.