< Vi följer inte utvecklingen, Vi leder den! >

DuoColor

DuoColor är det nya unika sättet att se på gjutasfalten. Glöm de gamla föreställningarna att asfalt är något svart och tråkigt. Nu är gjutasfalt inte bara en tekniskt perfekt produkt för parkeringsytor, gårdar och broar utan nu är den också en produkt som höjer det estetiska värdet av era anläggningar.

Traditionellt har man försökt att lätta upp asfaltens dystra utseende genom att ströa upp den med marmorkross eller dansk sjösten. Problemet har varit att ljusare utseendet aldrig har varat speciellt länge. Man har även gjort försök med att välta in färgad epoxisand i asfalten. Men även denna metod har en relativt kort livstid då epoxisanden inte är genomfärgad vilket innebär att färgen slits bort. Ett ytterligare stort problem med ovan nämnda metoder är att det invältade materialet tenderar att lossa efter att ytorna varit i drift ett tag.

DuoColor = lösningen på tidigare problem
DuoColor-systemet bygger på att varaktigt tillse att det infärgade resultatet består samt att det går underhålla efter många års nyttjande. Eftersom slitage av ytor är en blandning av mekaniskt slitage tillsammans påverkan av fukt och vatten, har vi säkerställt en god nötningsbeständighet. Hemligheten ligger i behandlingen av stenmaterialen. För att förhindra risken att stenen lossnar från asfalten har den blivit förbehandlade med ett genomskinligt bindemedel som gör att stenen smälter fast i underlaget.

Naturens färger med något lite extra
I DuoColor N använder vi oss av naturens egen palett då vi använder oss av stenmaterial som är genomfärgade av naturen själv. Med DuoColor N är det mögligt att få allt från en röd beläggning till en betonggrå beläggning vilket ni kan se om ni tittar på våra referensprojekt Brf Berget samt Kv. Lorensberg. Ca 80% av våra slitlagerbeläggningar under 2011 & 2012 gjordes med DuoColor N och vi har enbart fått höra lovord från kunderna.

För den som vill ha maximal valmöjlighet
DuoColor N använder sig av naturligt färgade stenmaterial innebär det vissa begränsningar på vilka färger man kan välja på. För den som vill ha väldigt stora valmöjligheter kring vilken färg beläggningen skall få har vi tagit fram system DuoColor HP som är ett kombinerat asfalt- & härdplastsystem. Med DuoColor HP kan ni få en beläggning som erbjuder flexiblare estetiska lösningar än traditionella metoder, se gärna för er själva under referensprojektet Linnégatan. Vi har även levererat detta uppskattade system till kunder så som den statliga flygplatsförvaltaren Swedavia.

Några av DuoColors fördelar

  • Ger en estetisk dimension till traditionella beläggningar

  • Kommer i alla färger utom tråkigt svart

  • Beständiga färger

  • Kan med fördel fältindelas, för att t.ex. särskilja parkerings & körytor

  • Minimalt känslig för vattens påverkan

Är ni intresserade av att själva få en beläggning med vår kvalitetsstämpel, som ni kan se ovan, för en estetisk och tekniskt stark produkt? Kontakta oss gärna för en presentation av DuoColor och alla dess möjligheter.