< Gjutasfalt -Material med många fördelar >

Gjutasfalt

Det som troligtvis är gjutasfaltens främsta fördel, är de rena tekniska egenskaper som materialet uppvisar. Per definition anges gjutasfalt som en " bituminös beläggning utan hålrum utan tillkommande packningsarbete ". Med andra ord, direkt som vi applicerat produkten och produkten avsvalnat, uppnår vi alla tekniska värden.

Vårt intresse för gjutasfaltteknik är omvittnat och ligger till grund för vårt utvecklingsarbete. Ett utvecklingsarbete som har funnits dokumenterat och oftast skett i samband med kunders förväntninger. Allt från genomförda entrprenader inom såväl bro- som parkeringsanläggningar.