< Renovering av industrigolv och hårdgjutasfalt hör ihop! >

Industrigolv - Duo Floor

Främsta skälet för hårdgjutasfalt som industribeläggning vid reparation, underhåll & ombyggnation är enkel: Din önskan om att snabbt få återstarta Din egen produktion !!

Oftast skall underhållet/ombyggnationen ske utan att störa den egna produktionen. Och nu kommer gjutasfaltens egenskaper till nytta; Så fort som beläggningsmaterialet avsvalnat (ca 2-3 tim) kan beläggningen belastas fullt ut !!

Många egenskaper som kan vara bra att ha när vi jämför Duo Floor med ett traditionellt betongolv:

Ljud reducerande
De skrammlande ljud som oftast uppstår från truckar och pallyftare reduceras väsentligt på ett Duo Floor N golv.

Ingen dammning
Gjutasfalt avger inget damm mht sina materialegenskaper.

"Vattentät"
Gjutasfalt är som material helt tät, vilket innebär att ingen markfukt kan tränga igenom och skada direktlagrat gods på ytan.

Lågt värmeledningstal
Inga mer stumma kalla ben och fötter hos medarbetarna. Duo Floor har ett värmeledningstal av ca 0,7 W/mK jämfört med betongens ca 1,7 W/mK.

"Inte betong-hårt"
Det obehag av trötthet i fötter, knän och rygg som uppstår av att gå och stå på ett betonggolv är omvittnat.
Duo Floors hårdhet mäter vi enl. norm DIN 18354. Beläggningen hårdhet anpassas till verksamheten.

Många möjligheter till färger
Vanlig standardbeläggning är svart. Efterbehandling kan ge valfri färg enl. RAL-skalan

Utförande tid
Vi kan göra upp till 1000 m2 färdigt per skift beroende på lokala omständigheter och objektets omfattning.

Konstruktions förutsättningar och därpå kommande uppbyggnad
Oftast finns ett befintligt golv av betong alternativt asfaltbetong och/eller en blandnin av de båda. Stora och små ojämnheter och sprickor kan finnas.
Vår lösning ligger i en nivellering av alternativt en hård asfaltbetong (snabbaste alternativet) eller en cementbetong.
När avjämning/nivellering utförts, tillses fogutformning mot ex.vis portjärn etc. Därpå läggs ca 20 mm Duo Floor N beläggning. Enkelt va?

Fråga oss gärna på Ditt objekt, så kan vi projektera och prissätta.