< Ett ungt företag med lång historia >

Om Duo

Vi har varit med förr . . .

Den samlade erfarenheten inom Duo Asfalt är troligen unik. Vi har varit med inom gjutasfalt redan långt före gjutasfaltföreningen grundades (1976).
Vi har varit med och utfört tätskikt och beläggningar för fastigheter över hela landet (bl.a. Riksdagshuset ombyggnation 1981). Utveckling/vidareutveckling av gatureparationsmetoden "Spårgjutasfalt" är en av våra bedrifter. Framtagning och införande av tätskiktsmattor för broar är en annan från 80-talet. När gamla Tjörnbron rasade byggdes "Nya Tjörnbron" och vi utförde samtliga "svartkonst"-arbeten på hela vägsträckningen.

Innan vi temporärt lämnade branschen 2005, hade vi även hunnit med att vara en stor verksam partner i såväl Öresundsbron som Höga Kusten bron.

Nu är vi åter . . .

Och nu är vi åter med såväl nya som tidigare medarbetare. Det konstiga är, att man återser tidigare anställda samt deras uppvuxna söner i en ny anställning.

Vi använder vår stora erfarenhet från tidigare organisationer och objekt, och omsätter detta med vissa ny anfallsvinklar.

För att du skall få en liten bild av vad vi åstadkommit under tidigare verksamhet, finner du en referenslista på vad som till del gjorts.

Ingen lever på gamla meriter . . .

Att återvända till branschen är spännande. Nya utmaningar, nygamla frågor. Genom att växla över mycket av arbete / ledningsfrågor till 3:e generationen "asfaltentreprenörer" finner vi behag i vår nystart.
Vi hälsar därför alla gamla och nya kunder hjärtligt välkomna!

Dag Nilsson (VD)

PS. Följande axplock av projekt som Duos ledning har utfört visar på den erfarenhet som företaget har:

  • Stallbackabron ca 19.000 m2, 1979

  • Nya Tjörnbro leden ca 21.000m2, 1981

  • Tätskikt Riksdagshuset ca 12.000m2, 1982

  • Renovering Älvsborgsbron, Göteborg ca 24.000 m21984-85,

  • P-hus Erik Menved ca 27.000m2, Malmö 1988

  • Gjutasfalt Höga Kusten bron ca 32.000m2, 1997

  • Öresundsbron ca 200.000m2 (tredjedelspart med SKA/NCC), 1998 - 2000

  • Slitlagerbeläggning Älvsborgsbron, 12.000m2 2001

  • Tätskikt & gjutasfalt Götatunneln ca 18.000m2, Göteborg 2004-05

  • mm . . . .

Duo är medlem i branschorganisationen GAFS. DS.