< Välkommen till Duo Asfalt! >

Brf Berget

Brf Berget
Huggarvägen 1, Västerhaninge
Juni & Oktober 2012
Som UE utförde vi i två etapper tätskikts- och beläggningsarbeten med DuoColor i samband med renoveringen av parkeringsdäck.

Vårt arbete innefattade rengörning/blästring av betongunderlag, påförande av primer + varmsvetsning av tätskiktsmembran, lokal justering av underlag för god vattenavrinning, tätskikt mot kringliggande ytor, beläggning DuoColor med fältindelning av parkeringsytor (345-röd) och körytor (344-grå).