< Välkommen till Duo Asfalt! >

IKEA Kungens Kurva

IKEA
Kungens Kurva, Huddinge/Stockholm
Augusti 2012
Som UE utförde vi i en etapp tätskikts- och beläggningsarbetena i samband med renoveringen av tillfartsbron till IKEA i Kungens Kurva.

Vårt arbete innefattade avvägning av broytan, kulblästring av betongunderlag, påförande av primer + varmsvetsning av tätskiktsmembran, Bind- & justeringslager PGJA 11 för att uppnå föreskriven jämnhet i underlaget, epoxiförsegling av kantbalk/avgränsning, gjutasfaltbeläggning PGJA11 Porfyr + BCS 2-5. Mot kringliggande ytor utformades asfaltfog Duo-VarmFog.

Avvägning låg till grund för beräkning av jämnhet & justeringsmängder (Program Duo-Jämt.12.02), vilket kunde redovisas med god precision innan utförande av beläggningsarbetet.