< En samarbetspartner i vått & torrt ! >

Totalåtagande

När du önskar en pålitlig leverantör, och tätskikts- och beläggningsarbeterna är en stor del av arbetet, då är vi rätt partner för dig!

Vi karterar skador
9 av 10 skador beror oftast av någon form av påverkan av vatten eller fukt. Resterande är resultatet av tidigare olycklig projektering och/eller byggfusk. Den normala kartering av skador i samband med tätskikts- och beläggningsentreprenader är frågor kring klorider- och karbonatiserings skador. Om du önskar göra karteringen för egen del, förstår vi uppkomna värden och kan ge relevanta åtgärdsförslag. Annars kan du tryggt lämna över helheten till oss.

Vi gör en projektbeskrivning
Med utgångspunkt i skadekartering och dess resultat, kan vi göra en projektbeskrivning med utgångs punkt i fastighetens och dina behov.

Vattenfritt för slutanvändaren
Vattenfritt för slutanvändaren innebär att din hyresgäst inte skall behöva "stå i vatten" under ombyggnadstiden. Din hyresgäst blir glad och ditt flöde av hyror störs inte.

Vi river
Vi river gamla skadade betongkonstruktioner, byter ut brunnar och tillhörande ledningssystem,

Vi gjuter nytt
Vi formar, armerar och gjuter nytt

Vi reparerar och lagar
Oftast uppträder frågan: Är det inte billigare att behålla den delen och den delen? ... Självklart prissätter vi förändringar under entreprenadens fortgång.

Vi gör så att du erhåller en helhet med funktion
Med en projektering som ligger nära beställare och entreprenör, blir resultatet oftast väl anpassat till önskade funktioner.

Önskar du veta mer
Fråga oss gärna på ditt nästkommande projekt, så får du veta mervad vi kan göra för dig!
Vi lämnar gärna referenser på utförda objekt.