GJUTASFALT
Gjutasfalt är det ultimata materialet för en mängd områden, med sina många tekniska egenskaper och fördelar. På Duo Asfalt nöjer vi oss inte med att använda samma material och metoder som alla andra. Vi tycker att gjutasfalt är möjligheternas material!
GJUTASFALT
Gjutasfalt är det ultimata materialet för en mängd områden, med sina många tekniska egenskaper och fördelar. På Duo Asfalt nöjer vi oss inte med att använda samma material och metoder som alla andra. Vi tycker att gjutasfalt är möjligheternas material!
GJUTASFALT
Gjutasfalt är det ultimata materialet för en mängd områden, med sina många tekniska egenskaper och fördelar. På Duo Asfalt nöjer vi oss inte med att använda samma material och metoder som alla andra. Vi tycker att gjutasfalt är möjligheternas material!

Gjutasfalt

Duo Asfalt – för hållbara, slitstarka och färgglada projekt!

Tätskikt med gjutasfalt

Vi på Duo Asfalt anlägger högkvalitativa tätskikt av gjutasfalt. Tätskiktet skapar ett skydd mot läckage och skyddar konstruktioner av betong mot vätska, salter och andra föroreningar. Med gjutasfalt får man en beläggning med ett kombinerat tätskikts- skydd- och slitlager. Vanliga miljöer för en sådan anläggning är innergårdar, broar, parkeringsdäck och simhallar.

Hos oss på Duo Asfalt hittar du den kapacitet som krävs för stora projekt. Till oss vänder sig kommuner, entreprenörer och Trafikverket när de behöver kompetent expertis för tätskiktsanläggning. Vår erfarenhet spänner över mer än fem decennier.

 

Fördelar och egenskaper hos gjutasfalt

 • Slitstarkt och tätt.
 • 100 % återanvändningsbart.
 • Klassat ”Rekommenderas” i Byggvarubedömningen och A i ”Sunda Hus”.
 • Fog- och skarvfritt. Andra material kräver fogar för att inte spricka.
 • Tidseffektivt – 2–3 timmar efter att den lagts kan den belastas.
 • Bullerdämpande, värmeisolerande och avger inget damm.
 • Brandsäkert och radontätt.
 • Beständigt mot solljus, regn, snö, is, vägsalt och kemikalier.
 • Flexibelt och möjligt att forma efter dina önskemål.
 • Går att genomfärga vilket gör att färgen inte nöts bort. Läs mer om vår unika färgade asfalt.

Utveckling och innovation

Med oss på Duo Asfalt får du en partner som ständigt förbättrar och utvecklar. Vi har egen asfalttillverkning i Göteborg och vi erbjuder även möjligheten till lokal tillverkning. Tack vare den egna tillverkningen, vår långa erfarenhet och samarbeten med andra specialister erbjuder vi unika material och metoder. Det möjliggör ett tidseffektivt arbete och ett slutresultat av högsta kvalitet.

 

Vill du veta mer om våra metoder?

Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon eller e-post:

031-69 53 50       info@duoasfalt.se

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

 • Asfaltsområde
 • Totalåtagande

REFERENSPROJEKT

Signalisten
bergshamra-torg
JM
ekfatet
IKEA
kungens-kurva
Ivar Kjellberg Fastighets AB och Brf Askungen (HSB)
viktoriagaraget
bergshamra-torg

Bergshamra Torg

Kund: Signalisten

Plats: Bergshamra torg, Solna

Yta: 3 500 m2

År: 2015

Efter en offentlig upphandling fick vi i uppdrag att renovera ett gårdsbjälklag på Bergshamra torg i Solna utanför Stockholm. Under bjälklaget låg ett garage där det läckte in vatten.

 

Utmaningar

Gården är en central punkt och runt om den fanns de enda ingångarna till trapphusen samt restauranger och bibliotek. Det innebar att en stor mängd människor rörde sig runt gården. Dessutom passerade det hela tiden personer över torget till den intilliggande tunnelbanestationen. En ytterligare utmaning uppstod när vi rev av den gamla överbyggnaden och fann att glaspartierna på husen runt omkring var på väg att glida av. Ytan hade dessutom en dålig fallgjutning av betong, som inte skulle gå att fullvärdigt klistra ett tätskiktsystem på.

 

Vår lösning ­– Framtidstänk

Vår kund hade efterfrågat ett tätskikt med endast tätskiktsmatta. Vi som totalentreprenör ansåg att detta inte skulle ge det önskade resultatet. Efter en diskussion med kunden, använde vi istället en matta och gjutasfalt. Detta gör att man kan göra om gårdsöverbyggnaden i framtiden utan att byta tätskikt.

 

Vi spacklade den dåliga betongen samt ersatte den dåliga fallgjutningen med gjutasfalt.  För att säkra glaspartierna fick vi gjuta på betongklackar.  Under hela byggtiden fick vi leda folk över ytan som vi höll på att renovera.

 

Efter tio månader var det stora arbetet klart och kunden har nu en ny och vacker gård samt ett tätt garage.

ekfatet

Ekfatet 3

Kund: JM

Plats: Liljeholmskajen i Stockholm

Yta: ca. 30 500 m2

År: 2014–15

Årets ROT 2016 & Årets Bygge 2017

När JM skulle bygga om Vin & Sprits gamla lager i berget vid Liljeholmskajen till parkeringsgarage blev vi på Duo Asfalt anlitade som underentreprenör.

Utmaningen
På endast fem månader skulle vi färdigställa omkring 30 500 m2, men vi kunde inte få tillträde till alla ytor samtidigt. Dessutom var vi tvungna att lämna över delytorna till bakomliggande entreprenader efter cirka 10 byggdagar.

Vår lösning – Unika maskiner och egenutvecklade lösningar
För att hålla det tajta byggschemat, använde vi oss av vår långa erfarenhet och våra egenutvecklade lösningar för bland annat uppvik och fallgjutningar. För att slippa torktiderna som kommer med betonggjutning utförde vi fallgjutningarna med gjutasfalt.

Vi använde oss även av våra två små svetsmaskiner som är de enda av sitt slag i Sverige. Det här gjorde att vi kunde hålla en högre installationstakt än vad som gjorts på något annat liknande projekt i Sverige. Dessutom tillät våra specialbyggda asfaltdumprar och asfaltekipage oss att hålla den högsta läggningstakten av gjutasfalt i ett garage i Sverige.

Sammantaget gjorde detta att vi slutförde entreprenaden i tid och med ett mycket bra resultat – något som vi fick bevis för när ombyggnationen av det gamla lagret vann både priset för Årets ROT 2016 och Årets Bygge 2017. Något vi är stolta över att ha varit en del av.

Idag ägs och förvaltas garaget av Green Park AB.

kungens-kurva

IKEA Kungens Kurva

Kund: IKEA

Plats: Kungens Kurva, Huddinge/Stockholm

Yta: 1500 m2

År: 2012

I samband med renoveringen av tillfartsbron till IKEA i Kungens Kurva utförde vi en etapp tätskikts- och beläggningsarbeten.

 

Vårt arbete innefattade:

 • avvägning av broytan
 • kulblästring av betongunderlag
 • påförande av primer samt varmsvetsning av tätskiktsmembran
 • bind- och justeringslager PGJA 11 för att uppnå föreskriven jämnhet
 • epoxiförsegling av kantbalk/avgränsning
 • gjutasfaltbeläggning PGJA11 Porfyr + BCS 2–5
 • utformning av asfaltfog mot kringliggande ytor.

 

Vår avvägning låg till grund för beräkning av jämnhet och justeringsmängder, vilket kunde redovisas med god precision innan utförande av beläggningsarbetet.

viktoriagaraget

Viktoriagaraget

Kund: Ivar Kjellberg Fastighets AB och Brf Askungen (HSB)

Plats: Centrala Göteborg

Yta: ca. 10 000 m2

År: 2016

När den slitna och hårt åtgångna betongen i Viktoriagaragets bjälklag, väggar och golv behövde renoveras blev vi på Duo Asfalt anlitade.

Utmaning
Utöver de rent tekniska utmaningarna behövde vi även ta hänsyn till de hyresgäster som fanns i våningarna ovanför garaget. Bland annat hade Göteborgs Universitet tentasalar ovanför, vilket gjorde att vi fick planera och utföra arbetet på ett sätt så vi inte störde boende och studenter.

Vi utförde bland annat:
• byte av brunnar och gjutjärnsrör i bjälklaget
• beklädnad av bjälklagen med ett fem millimeter tjockt tätskikt som vi förstärkte med ytskikt av cirka 20 till 30 millimeter tjock gjutasfalt
• byte av delar av ventilationskanalerna för att komma åt den skadade betongen
• påläggning av flytande tätskikt av förstärkt ångskydd/väv på 120 gram som vi sedan la 20–30 millimeter gjutasfalt på
• målning av väggar och tak
• beklädnad av två spolplattor med epoxibeläggningar i grått och blått
• byte av alla armaturer, nödutgångsskyltar och ledningar till brandlarm
• byte av dörrblad åt den intilliggande bostadsrättsföreningen.